Başa
Dön

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Politikası

HEMEL® olarak müşteri odaklı yaklaşım ile;

  • Bize ulaşan memnuniyet, bilgi, talep, öneri ve müşteri şikâyetlerine ilişkin her bir geri bildirimi sürekli gelişimimiz için ödül olarak kabul etmeyi,
  • Müşterilerden gelen şikâyetler dâhil tüm geri bildirimleri şeffaf, erişilebilir, objektif, adil, dikkatli, gizlilik esaslarına dayanarak en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,
  • Her şikâyeti değerlendirerek ve sonuçlandırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi,
  • Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızı gerekli yetkinlikler ile donatmayı,
  • Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz iletişim yollarını oluşturmayı,
  • Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla müşteri şikayetlerini tekrarlamadan önlemeyi,
  • Yürürlükte olan ilgili yasal yükümlülüklere uymayı,
  • Bu politikamızın tüm çalışanlarımız tarafından elde edilebilir ve biliniyor olmasını, müşterilerimiz ve diğer ilgili taraflarca da elde edilebilir olmasını taahhüt ediyoruz.