To
Top

Quality & Work Safety Policy

 • Emprenye ve ahşap boya sektöründe öncü çalışmalar yapmak.
 • Müşteri odaklı çözüm faaliyetlerinde bulunmak, sürekliliğini sağlamak.
 • Tüm yetkili satıcılarımızı iş ortağımız olarak görmek.
 • Türkiye koşullarına uyumlu dünya standartlarında ürünler sunmak.
 • Kurumsal ve bireysel anlamda sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.
 • KİSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için politkanın bir çerçeve olarak ele alınmasını sağlamak.
 • Tüm HEMEL çalışanlarının sistemin parçası ve uygulayıcısı olmasını sağlamak ve bu çerçevede çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve geliştirmek.
 • Yetkili satıcılar ve tedarikçiler ile işbirliği içerisinde, KİSG sisteminin gelişmesinin ve iyileştirilmesinin sürekliliğini sağlamak.
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, kaza ve meslek hastalıklarını en aza indirmek.
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun ürünler sunmak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan İSG'ye yönelik ridkleri güvence altına almak, sürekli gözden geçirip iyileştirmek.
 • Mevcut yasal ve mevzuat şartları ile üyesi olduğumuz ve olacağımız mesleki kuruluşların şartlarına (İSG Dahil) uygun hareket ederek; dürüstlük ve etik kurallarını her şeyin üstünde tutmak.