Başa
Dön

Ahşap

Giriş

Ahşabın bir yapı elemanı olarak dünyada ve ülkemizde hızla kullanımı artıyor ve hak ettiği yeri alıyor. Çünkü güzel ve doğal görünümü ile ahşap mekanlarda yaşamanın çok özel bir duygusu var.

Yeni ahşap teknolojileri ve mühendisliği, ahşabın kullanım olanaklarını her geçen gün genişletiyor. Böylece çevre dostu, doğal organik bir güzellik olan ahşap hayatımıza her geçen gün daha fazla giriyor.Yeni ahşap teknolojileri ve mühendisliği, ahşabın kullanım olanaklarını her geçen gün genişletiyor. Böylece çevre dostu, doğal organik bir güzellik olan ahşap hayatımıza her geçen gün daha fazla giriyor.

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak için de ahşabın doğru korunması çok önemlidir.

Neden Ahşap

 • Ahşap inşaat sektöründe kullanılan yenilenebilir tek yapı malzemesidir. Doğada yetişir ve atmosferdeki karbondioksiti tüketir. Böylece ahşaptan üretilen malzemeler ağaçların havadan emdiği karbondiyoksiti depolayarak iklim değişikliğinin üstesinden gelmemize yardımcı olurlar.
 • Ahşap insan ve çevre sağlığı için son derece yararlı bir malzemedir. Ahşabın insanla birlikte soluk aldığını, romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olduğunu bilinmektedir.
 • Ahşap yüksek bir taşıma gücüne sahiptir; 1 kg ahşap, 1kg beton veya çelikten daha fazla yük taşır.
 • Ahşap üstün bir yalıtım malzemesi olduğundan önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar; Betona göre 15 kat, çeliğe göre 400 ve alüminyuma göre 1770 kat daha iyi bir yalıtım malzemesidir.
 • Ahşabın montajı insan gücü ile yapılabildiğinden hız ve verimde artış sağlar. Ayrıca ahşap üzerinde onarım ve plan değişikliği kolaydır.
 • Ahşap depreme dayanıklıdır. Ahşap taşıyıcı sistemin esnek davranışı özelliği ile deprem yükleri yumuşatılmakta ve etkisiz hale getirilmektedir. Ayrıca ahşap yapıların betonarmeye göre çok hafif olması nedeni ile çökme durumlarında yapı içinde bulunanlara en az hasarı vermektedir.
 • Ahşap, diğer yapı malzemelerine göre hava şartlarına, kimyasallara dayanıklılık bakımından daha dayanıklıdır. Bu duruma en güzel örnek ahşap direkler, ahşap karayolu köprüleri, ahşap camiler ve ahşap tarihi eserlerdir.
 • Ahşabın yangına karşı direnci yüksektir. Ahşap ile ilgili önyargıların aksine yangına direnci beton ve çeliğe göre daha üstündür. Ahşap yapılar yangına en az 30 dakika dayanabiliyor iken, ısıyı iletme özelliği nedeniyle çelik yapılar ancak 10 dakika dayanabilmektedir.

Ahşabın Yapısı

Ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir dokuya sahip organik esaslı bir yapı malzemesi olup temel bileşenleri selüloz (%40-60) ve linyindir (%20-30). Ahşap türlerine bağlı olarak farklı özellikler katan tanin, kauçuk, çeşitli kokulu yağlar gibi başka katkı maddeleride içerebilir.

Bir ahşabın teorik olarak %50'si öz odun, %50'si diri odun içerir. Bu oranlar ahşabın cinsine, yetiştiği bölge ve yetişme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ahşabın korunması ile ilgili işlemlerde bu teorik oran kullanılır.

Öz odun ahşabın doğal olarak dayanıklı iç kısmıdır. Diri odun ahşabın kabuk altında kalan canlı kısmını oluşturur. Diri odun canlı olduğundan mantar, küf ve zararlıların besin olarak kullandığı şeker ve nişastaları içerir. Ahşabın korunması gerekli bölümü bu diri odun kısmıdır.

Ahşabın Düşmanları

Ahşaplarımızı doğru ve etkin şekilde korumak için, ahşabın düşmanlarını iyi tanımalı ve çözümlerimizi buna göre belirlemeliyiz.

 1. Güneşin UV Işınları

  Güneşin UV ışınları, ahşabı oluşturan ana maddelerin reaksiyonlarla bozulması ve parçalanması sonucunda ahşapta grileşmeye neden olur. Bu süreç, bulunduğu ortamın şartlarına bağlı olarak, önce renkteki bir değişimle başlar. Bu durum ahşabın yapısının bozulmaya başlaması anlamına gelir. Ahşabın yapısının bozulmaya başlamasıyla da diğer tahrip edici etkilere karşı ahşap savunmasız kalır.

 2. Mantarlar

  1. Ahşap üzerindeki mantarların oluşması ahşabın nem miktarı, sıcaklık, oksijen, güneş ışığı gibi içinde bulunduğu ortama bağlıdır. Dikili ağaçlara, taşıma ve depolama esnasında tomruklara, monte edilmiş ve kullanılmakta olan ahşaplara zararları büyüktür. Ahşapları hem estetik hem de yapısal olarak etkiler.

  2. Yüzey küfü: Yüzey küfü de bir çeşit mantar türüdür. Nemli ve ıslak kalan yüzeylerde hızla oluşur ve özelikle ahşabın estetik görünümünü olumsuz olarak etkiler.

   Bu nedenle satın alınan ahşapların yeterli miktarda kurutulduklarından ve özellikle dış mekan kullanımları için emprenye işleminden geçtiklerinden emin olunmalıdır.

 3. Kurtlar

  Çoğunlukla serin ve rutubetli iklim şartlarında görülen, her türlü ahşap malzemeye (mobilya, merdiven, sanat eserleri, çatı, direk) saldıran kurtların verdikleri zarar,zaman içerisinde görülebilmektedir. Bu nedenle satın alınan ahşapların yeterli miktarda kurutulduklarından ve özellikle dış mekan kullanımları için emprenye işleminden geçtiklerinden emin olmanız gerekmektedir.

 4. Su ve Nem (Dış Hava Koşulları)

  Su ve nem kuru ahşabın, çalışma olarak tarif ettiğimiz boyutsal değişime uğramasına neden olur. Bu tip ani ve aşırı değişimler ahşabın fiziksel direncini bozar. Bunun sonucunda ahşapta çatlaklar oluşur. Ayrıca aşırı nem ahşapta çeşitli mantarların oluşmasına da zemin hazırlar.

HEMEL ürünleri ahşabın düşmanlarına karşı en üst koruma sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir ve dünyada 51 yıldır güvenle kullanılmaktadır. HEMEL ürünleri ahşabın doğal güzelliğini ve dayanıklılığını her türlü koşula karşı mükemmel korur.

Ahşabın Korunması

Ahşabın korunması için birden fazla koşula dikkat etmemiz gerekmektedir:

 1. Yapısal Koruma

  Öncelikle kullanılacak ahşabın doğru seçilmesi gerekmektedir. İyi bir boyanın tasarım hataları dahil tüm hataları önleyeceği ve kapatacağı görüşü yaygın olmakla birlikte tamamen yanlış bir inanıştır.

  Kullanım yerine bağlı olarak ahşaplarımızı seçerken aşağıdaki konuları dikkate almalıyız:

  1. Doğal dayanım,
  2. Emprenye edilebilirlik,
  3. Ahşabın yapısında bulunan diğer maddeler,
  4. Budaklar,
  5. Özgül ağırlık ve gözenekli yapı

  Tasarım, doğrama imalatında çok önemli bir aşamadır ve ahşabın hava şartlarına dayanıklılık sağlaması açısından çok önemlidir. Doğramanın uzun hizmet ömrü sağlaması için estetik ve fonksiyonel çözümler bir arada ele alınmalıdır.

  Örnekler:

  • Dik veya 45 derecelik kenarlar yerine pahlanarak yuvarlatılmış kenarların kullanımı,yüzeye sürülen boyanın hizmet ömrünü ve dolayısıyla ahşabın uzun ömürlü korunmasını sağlar.

  • Su birikimini en aza indiren teknik çözümlerin seçilmesi.

  • Ahşap yüzeyin su ile temasını uygun önleyecek tasarımlar yapılması.

 2. Emprenye işlemi ile koruma

  Emprenye işlemi ahşabın çürümesine neden olan zararlılara karşı ahşap malzemeyi uzun yıllar korumak için çeşitli kimyasal maddelerin odun yapısı içerisine emdirilmesidir. Kimyasal maddelerin emdirilme işlemi ahşabın yapısına bağlı olarak basınç uygulanan ve uygulanmayan yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Basınç gerektirmeyen yöntemler emprenye maddesi nin fırça ile sürülmesi püskürtme ve daldırmadır. HEMEL emprenye ürün grubundan Timbercare Aqua fırça ve püskürtme, Imersol Aqua ise daldırma için uygundur. Basınç gerektiren sistemlerde ise ahşap malzeme kapalı tanklara yerleştirildikten sonra emprenye maddesi basınç altında ahşap malzemeye emdirilir. Bu uygulama için ise pazar lideri ürünümüz, su bazlı Tanalith kullanılmaktadır. Tanalith, yetkili tesislerde uygulanmakta olan endüstriyel bir emprenye maddesidir.

  Herhangi bir koruyucu işlem görmemiş ve doğal haldeki ahşabın çürümesi her yıl büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır. Emprenye maddeleri kullanarak hem ahşap malzemenin hizmet ömrü uzamakta hem de orman varlığı korunmaktadır. Ahşap malzeme doğal haliyle çok uzun dayanıklılık göstermemekle birlikte emprenye işleminden sonra ömrünün yaklaşık 5 ile 10 katı kadar daha uzun ömürlü olduğu bilinmektedir. Emprenyesiz ahşap malzeme kısa sürede tahribata uğrayacak ve yerine yeni ağaçların kesilmesi kaçınılmaz olacaktır.

 3. Boya sistemleri ile yüzey koruması

  Ahşabı çürümeye karşı koruduktan sonra yüzeyini iç ve dış mekan koşullarına karşı da mutlaka korumalıyız. Bunun için ahşapların kullanım yerine bağlı olarak renkli boya ve şeffaf vernik sistemlerinden uygun olanını seçmeliyiz. HEMEL'de su ve solvent bazlı olarak her tür uygulama için ahşap boya ve vernik çözümleri bulunmaktadır.

Ahşabın Bakımı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Uygulamaya başlamadan önce kullanma talimatını dikkatlice okuyun. Ürün performansının düşük olmasının en büyük nedeni kullanma talimatındaki adımlara uyulmamasıdır.
 • Uygulamaya başlamadan önce kullanacağınız ürünü çok iyi karıştırın ve uygulama sırasında karıştırma işlemine devam edin.
 • Uygulanacak ahşabın nemi dış mekanda %20 iç mekanda %12’nin altında olduğuna dikkat edin.
 • Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yağmurlu havalarda kullanmayın.
 • Uygulama yapılacak yüzey boyalı veya vernikli ise ham ahşaba kadar zımparalayın, kabaran, kalkan yüzeyleri ıspatula ile tamamen temizleyin. Uygulama yapılacak yüzey yeni ve üzerinde yağ veya reçine var ise uygulama öncesi selülozik tiner ile silerek temizleyin.
 • Kat izlerinden kaçınmak için, küçük alanlar şeklinde uygulamalar yapın ve ahşapların kesim kısımlarında uygulamayı bitirin. Ayrıca her zaman en son uygulanan boyanmamış bölgeye doğru fırçalayın ve daha sonra tekrar boyalı yüzeye geri gelerek boyanın fazlasını yedirin.
 • Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulama yapın.
 • Boyamaya her zaman ahşabın en üst noktasından başlayın.
 • Cam, menteşe, kilit, kapı kolu ve diğer aksesuarların boyanmaması için uygulamaya başlamadan önce maskeleme bandı ile bu bölümleri kapatın.
 • İyi bir koruma için ahşabın tüm yüzeyinin boyandığından emin olun. Kafa kısımlarına, kapıların üst ve alt kenarlarına ve pencere pervazlarının altına uygulama yapmayı unutmayın.
 • Uygulama yapacağınız ahşapların kenar köşelerinin pahlı (yuvarlatılmış) olmasına ve keskin köşe olmamasına dikkat edin. Bu keskin köşelere yeteri miktarda ürün süremeyeceğinizden yeterli korumayı da sağlayamazsınız.
 • Performans bakım işleminin düzenli olarak yapılmasıyla artar. İdeal bir koruma sağlamak için her iki yılda bir dış cephe ahşaplarınızı kontrol edin ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

Neden HEMEL®

 • Türkiye pazarında 50 yıllık ahşap koruma ve bakım tecrübesi.
 • Ahşap koruma ve boya sektöründe dünyanın en büyük kuruluşlarından Lonza ile ortaklık.
 • Avrupa standartlarında REACH ve CLP yönetmeliklerine uygun üretim.
 • Sağlık ve çevre yönetmeliklerine uygun EN 71-3 Sertifikalı çevre dostu ürünler.
 • Türkiye genelinde yaygın satış ağı, danışmanlık ve teknik destek.
 • Modern kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarımız ile esnek, hızlı ve yenilikçi çözümler.

Ahşap Bakım Kılavuzu

HEMEL ürünleri ile hızlı ve kolay bakım
 
Dış cephe ahşaplarının bakımı:
 • Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
 • Bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden arındırılır.
 • Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua’nın kuruması için 1 gün beklenir.
 • Hickson Decor®, Sayerlack Hydroplus Gold, Sayerlack Linea Blu ürünlerinden biri uygulanır.
Deck bakımı:
 • Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
 • Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır. HEMEL Deck Restorer uygulamasından sonra yüzeyin kuruması için 1 gün beklenir.
 • Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua’nın kuruması için 1 gün beklenir.
 • Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için ise HEMEL Exotic Oil*, HEMEL Waterproofing Wood Protector veya HEMEL Teak Oil uygulanır.
Bahçe mobilyaları bakımı:
 • Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
 • Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer kullanılır. HEMEL Deck Restorer uygulamasından sonra yüzeyin kuruması için 1 gün beklenir.
 • Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua’nın kuruması için 1 gün beklenir.
 • Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için ise HEMEL Exotic Oil*, HEMEL Waterproofing Wood Protector veya HEMEL Teak Oil uygulanır.
İç mekan ahşapların bakımı:
 • Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
 • HEMEL Universal Stain, HEMEL Varnish for Interior veya HEMEL Ultramat uygulanır.
Parke bakımı:
 • Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski ciladan tamamen arındırılır.
 • HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic veya HEMEL Ultramat uygulanarak bakım tamamlanır.
Panel kapı bakımı:
 • Bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden arındırılır.
 • Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine yoklama zımparası yapılır.
 • Kapı yüzeyine HEMEL Panel Door Paint sürülür.
*HEMEL Exotic Oil, özel olarak sert ağaç ve ThermoWood® için geliştirilmiştir
 
Nerede Kullanılır?
Baz Tipi Cephe Kaplamaları,
Doğrama, Kapı,
Panjur, Pergola,
Balkon Korkulukları
Panel Kapılar Dış Cephe
Ahşap Zemin (Deck)
Bahçe Mobilyaları Tekneler Fiber Cement Levhalar veya Söveler İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar Mobilya Parke
HEMEL Timbercare Aqua Su
HEMEL Imersol Aqua Su
Hickson Decor Plus Wood Stain
Solvent
Hickson Decor Aqua Wood Stain Su
Hickson Decor Aqua Endüstriyel-Renk Su
Hickson Decor Aqua Endüstriyel-Cila Su
HEMEL Varnish for Exterior Su
Hickson Decor Aqua Universal Primer Su
Hickson Decor Breather Paint Solvent
Hickson Decor Aqua Breather Paint Su
HEMEL Yacht Varnish Solvent
HEMEL Fiber Cement Primer Su
HEMEL Fiber Cement Paint-Translucent Su
HEMEL Fiber Cement Paint-Opaque Su
Sayerlack Linea Blu HI20XX Renk Su
Sayerlack Linea Blu HF 2044 Son Kat Cila Su
Sayerlack Hydroplus Gold Renk Su
Sayerlack Hydroplus Gold Cila Su
HEMEL Deck Restorer Su
HEMEL Deck Oil Su
HEMEL Exotic Oil Su
HEMEL Teak Oil Su
HEMEL Waterproofing Wood Protector Su
HEMEL Deck Stain Su
HEMEL Ultramat Su
HEMEL Home Su
HEMEL Heavy Traffic Su
Sayerlack TUL 11XX Solvent
HEMEL Sport Primer Su
HEMEL Sport Varnish Su
HEMEL Sport Colors Su
HEMEL Universal Stain Su
HEMEL Varnish for Interior Su
HEMEL Panel Door Paint Su
HEMEL İç Mekan Ahşap Astar Boyası Su
HEMEL Panel Kapı Boyası Endüstriyel Su
HEMEL Son Kat Lake Boya Su
Nasıl Kullanılır?
    Uygulama Kat Sayısı Örtücülük
1 Katta (m²/L.)
İlave Notlar
HEMEL Timbercare Aqua Fırça 1 4-5 m2 Fırça ile yüzey tamamen ıslatılmalıdır.
HEMEL Imersol Aqua Daldırma - 1 m3 için en az 15 L.  
Hickson Decor Plus Wood Stain Fırça 2 12-14 m2 Yarı şeffaf 17 rengi mevcuttur.
Hickson Decor Aqua Wood Stain Fırça 2 12-14 m2 Yarı şeffaf 17 rengi mevcuttur.
Hickson Decor Aqua Endüstriyel-Renk Fırça, daldırma veya bez 1 10-12 m2 Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 9 rengi mevcuttur.
Hickson Decor Aqua Endüstriyel-Cila Fırça veya tabanca 2 6-8 m2  
HEMEL Varnish for Exterior Fırça 2 6-8 m2  
Hickson Decor Aqua Universal Primer Fırça 1 10 m2 Su ve solvent bazlı Hickson Decor Breather Paint altına astar olarak atılır.
Hickson Decor Breather Paint Fırça 2 10 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
Hickson Decor Aqua Breather Paint Fırça 2 10 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
HEMEL Yacht Varnish Fırça 3 12-14 m2 Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeylerine uygulanır.
HEMEL Fiber Cement Primer Fırça veya rulo 1 10 m2  
HEMEL Fiber Cement Paint-Translucent Fırça veya rulo 2 12-14 m2 Yarı şeffaf 3 rengi mevcuttur.
HEMEL Fiber Cement Paint-Opaque Fırça veya rulo 2 10 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
Sayerlack Linea Blu HI20XX Renk Fırça veya cila bezi 1 10 m2  
Sayerlack Linea Blu HF 2044 Son Kat Cila Fırça veya tabanca 2 12-14 m2  
Sayerlack Hydroplus Gold Renk Fırça, daldırma veya bez 1 24 m2  
Sayerlack Hydroplus Gold Cila Fırça veya tabanca 2 2-4 m2  
HEMEL Deck Restorer Boyasız ve verniksiz ahşaba orta sert fırça ile uygulanır. - 8-10 m2 15 dk. bekledikten sonra su ile fırçalanarak yıkanır.
HEMEL Deck Oil Fırça veya rulo 1 15-18 m2 Yarı şeffaf 7 rengi mevcuttur.
HEMEL Exotic Oil Fırça, rulo veya daldırma 1 15-18 m2 Yarı şeffaf 4 rengi mevcuttur.
HEMEL Teak Oil Fırça veya rulo ve bez 1 12-15 m2 Sezonluk bakım sağlar.
HEMEL Waterproofing Wood Protector Fırça veya rulo 1 15-18 m2 Sezonluk bakım sağlar.
HEMEL Deck Stain Fırça veya rulo 1 12-14 m2 Yarı şeffaf 5 rengi mevcuttur
HEMEL Ultramat Fırça veya rulo 3 12-15 m2 Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
HEMEL Home Fırça veya rulo 3 12-15 m2 Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
HEMEL Heavy Traffic Fırça veya rulo 3 12-15 m2 Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
Sayerlack TUL 11XX Fırça veya rulo 3 15 m2 Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
HEMEL Sport Primer Fırça veya rulo 2 12-14 m2 Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
HEMEL Sport Varnish Fırça veya rulo 2 12-14 m2 Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
HEMEL Sport Colors Fırça veya rulo 1-2 10 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
HEMEL Universal Stain Fırça, daldırma veya bez 1 10-12 m2 Kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 9 rengi mevcuttur.
HEMEL Varnish for Interior Fırça veya rulo 2 14-16 m2 Bu ürün iç mekan masif kapılar ve lambriler için de uygundur.
HEMEL Panel Door Paint Fırça veya rulo 2 8-10 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
HEMEL İç Mekan Ahşap Astar Boyası Tabanca 2 6-8 m2  
HEMEL Panel Kapı Boyası Endüstriyel Tabanca 1 6-8 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
HEMEL Son Kat Lake Boya Tabanca 1 6-8 m2 İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
 
ÜRÜNLERİN KULLANIMI
Ahşaplarınızın bakımında ve korunmasında en uygun sonucu alabilmeniz için;
 • Ürünleri kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde uygulayın.
 • Boya ya da cilanın uygulanacak olan yüzeylerde zımpara işlemini uygun şekilde yapın.
 • Boya ya da cilayı belirtilen kat sayısında uygulayın.
 • Ürünün kuruma süresine ve katlar arasındaki bekleme süresine uyun.
 • Uygulama esnasında uygun ekipman kullanın.
ÖNEMLİ!