Başa
Dön

Çalışma Koşulları

Personelin haftalık ve günlük çalışma saatleri ve dinlenme süreleri, yasalarda yer alan süreler dikkate alınarak, işin gerekleri ve yerel koşullara göre Üst Yönetim tarafından düzenlenir.

Fabrika çalışma saatleri hafta içi 08:00 – 17:00’dir.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır.

Bölge Satış Çalışanları için öğle yemeği belirlenen yemek kartı ile sağlanır, Şirket içerisinde ise yemek firması ile anlaşma yapılır.

HEMEL içerisinde, şirket yönetimince belirlenmiş kapsam ve esaslar çerçevesinde Özel Sağlık Sigortası, çalışanın %25’ini kendisi ödemek koşuluyla isteyen herkese yapılır.

Yılda 1 kez tüm çalışanlar için Periyodik Sağlık Tarama tetkikleri gerçekleşir. Tetkik sonuçları İş yeri hekiminin onayına sunulur.