Başa
Dön

Eğitim ve Gelişim

Çalışanın şirkete katılımının ilk haftasında oryantasyon eğitimleri tamamlanır. Oryantasyon Eğitimleri İnsan Kaynakları Departmanı tarafından planlanır ve eğitimler İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları, KİSG, Bilgi Teknolojileri, Mali İşler, Satış Destek, Üretim ve Teknik Pazarlama süreçlerinin yöneticileri tarafından gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın gelişimi Yıllık eğitim planı ile desteklenir. Yıllık eğitim planı, çalışanın yıllık potansiyel değerlendirme görüşmeleri neticesinde ihtiyacı olan eğitimleri ve İSG, Çevre ve ADR konularındaki zorunlu eğitimleri kapsar.

Satış takımı için yılda iki kez mevcut ve geliştirilen ürünler, pazarlama, hizmet kalitesi, müşteri ilişkileri, stratejik karar alabilme ve yönetici geliştirme konuları öncelikli olmak üzere satışa yönelik konularda eğitimler gerçekleştirilir.

Tüm eğitimlerin detaylı bir şekilde performans değerlendirmeleri belirlenmiş prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir ve sürekli iyileştirme felsefesi ile hareket edilir.