Başa
Dön

İzin Yönetimi

1 -5 (beşinci yıl dahil) çalışma yılı için izin süresi 14 gün, 6-14 (ondördüncü yıl dahil) çalışma yılı için izin süresi 20 gün, 15 çalışma yılı (dahil) ve üzeri için izin süresi 26 gün ve 50 yaş üzeri çalışanların izin süreleri 20 gün olarak kullanılmaktadır.