Başa
Dön

Performans Yönetim Sistemi

Çalışanların hem mevcut performanslarını hem de potansiyellerini objektif ve adil bir şekilde değerlendirmek üzerine kurulmuş bir "Potansiyel ve Performans Yönetim Sistemi" uygulanmakta olup sistemin çıktıları hem bireysel gelişim planlamalarında hem de ücret/prim sistemlerinde kullanılmaktadır.

Performans, yıllık bireysel hedeflerin gerçekleşme oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilirken, potansiyel değerlendirme ise yetkinlik bazlı gerçekleştirilir. Hemel’deki görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak kurgulanan Potansiyel Değerlendirme sistemi aynı zamanda yönetici ve çalışanın karşılıklı geri bildirim sistemidir.

Dönem Değerlendirme Süreci: Dönem değerlendirme, potansiyel ve performans değerlendirme sürecinin bir alt sürecidir. İşe yeni başlayan her bir çalışan 2 aylık yasal deneme süresi bitiminden 15 gün evvel ve 6 aylık çalışma süresi bitiminden 1 ay evvel yöneticisi ile yüz yüze dönem değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirmelerin amacı çalışanın şirkete, ekibe ve göreve uyumunun değerlendirilmesidir. Bireye dikkat etmesi gereken konular varsa hatırlatılır, geribildirim verilir ve kendisinden de geribildirim istenir. Böylelikle hem yönetici hem de kişi aynı noktada olurlar.