Başa
Dön

Seçme ve Yerleştirme

Yeniliğe ve değişime açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, teknik açıdan yetkin kişileri Hemel’e kazandırmak en temel politikamızdır. Aramıza kattığımız bu profildeki kişileri bireysel gelişim planları ile destekleyerek onlara uzun vadeli çalışma imkanı sunmak önceliğimizdir.

Beyaz yakalı işe alımlarında kullanılan kaynakların içinde kariyer portalları, danışmanlık firmaları, sosyal medya hesapları, Hemel web sitemiz ve şirket e-postalarına gelen başvurular yer alır. Mavi yaka işe alımlarında ise İşkur ve Tuzla Belediyesi istihdam ofisi ile ortak çalışmalar yürütülür. Açık pozisyonlar için öncelikle mevcut çalışanların uygunlukları farklı ölçümlemeler ile değerlendirmeye alınır ancak yeterli profil içeriden temin edilemez ise dış kaynaklara başvurulur. Ayrıca açık pozisyonlar için şirket çalışanlarımızın referansları da (refere edilen adayın pozisyon için temel yetkinlikleri kapsaması durumunda) değerlendirme sürecine dahil edilir.

İşe alım süreci en az 3 aşamadan oluşur: Birinci aşamada, İnsan Kaynakları Departmanı, tüm başvuruları değerlendirerek ilk görüşmeleri gerçekleştirir ve uygun olan adaylarını, kişilik envanteri ve pozisyonun ihtiyacına göre yabancı dil testine tabi tutar. İkinci aşamada, sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar ilgili Departman Yöneticisi ile ve kritik pozisyonlar için Genel Müdür’ün de bulunduğu ikinci görüşmeye davet edilir. Son aşamada, adayların referans kontrolleri gerçekleştirilir ve uygun olan adaya iş teklifi insan kaynakları tarafından yapılır.